Sevgili Meslektaşlarım,

Öncelikle Ülkemizde ve Dünya’da Covid-19 enfeksiyonunun pandemik olarak seyrettiği günlerde mesleki bir paylaşım yapmak istiyorum.

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan XIV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 13-16 Ekim tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecektir

Önceki kongrelerde olduğu gibi, bu kongrede de ülkemizden katılacak araştırmacılar tarafından Veteriner Mikrobiyoloji ile ilgili güncel konular üzerine bilimsel çalışmalar sunulacaktır. Bununla birlikte, Covid-19 pandemisinin durumu nedeni ile farklı ülkelerden katılımın sınırlı olacağı düşünülmektedir.

Kongre Düzenleme Kurulu olarak amacımız hayvan sağlığı ile ilgili önemli konulardaki bilgileri ilişkilendirmek, resmi otorite-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve konsept çözümleme süreçlerinde hareket etmektir.

Kongreye katılmanızı ve desteklerinizi bekliyorum.

Mesleki Saygılarımla


Prof. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi